Quản lý rủi ro và xác định chức năng an toàn đối với hệ thống tín hiệu đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống đường sắt đô thị

Diễn đàn khoa học 23/03/2021 10:44

Nhằm đảm bảo an toàn vận hành toàn hệ thống đối với các tuyến đường sắt xây dựng mới, hiện nay việc phân tích các rủi ro để quản lý chúng đã được chuẩn hóa và quy trình hóa mang tính quốc tế.


 

TS. NGUYỄN THỊ HOÀI AN
Trường Đại học Giao thông vận tải
ThS. TRƯƠNG THANH TÙNG
Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải

DT

Quy trình chung quản lý rủi ro áp dụng cho các tuyến đường sắt đô thị

 

Nhằm đảm bảo an toàn vận hành toàn hệ thống đối với các tuyến đường sắt xây dựng mới, hiện nay việc phân tích các rủi ro để quản lý chúng đã được chuẩn hóa và quy trình hóa mang tính quốc tế. Bài báo trình bày quy trình quản lý mối nguy, rủi ro thông qua việc xác định, nhận dạng và phân loại các mối nguy tiềm tàng có khả năng gây ra rủi ro/tai nạn và nguyên tắc quản lý rủi ro đối với hệ thống tín hiệu trong toàn bộ vòng đời vận hành của hệ thống đường sắt đô thị - công đoạn đầu tiên và là một trong các công đoạn thiết yếu trong quy trình quản lý rủi ro vận hành bắt buộc phải áp dụng cho các tuyến đường sắt đô thị tại Việt Nam. Các nguyên tắc, quy trình quản lý mối nguy này tuân thủ theo các tiêu chuẩn thế giới đang được áp dụng cho mọi tuyến đường sắt, bao gồm cả đường sắt đô thị.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận