Quản lý rủi ro và xác định chức năng an toàn đối với hệ thống tín hiệu đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống đường sắt đô thị

Quản lý rủi ro và xác định chức năng an toàn đối với hệ thống tín hiệu đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống đường sắt đô thị

Nhằm đảm bảo an toàn vận hành toàn hệ thống đối với các tuyến đường sắt xây dựng mới, hiện nay việc phân tích các rủi ro để quản lý chúng đã được chuẩn hóa và quy trình hóa mang tính quốc tế.

Diễn đàn khoa học
Siemens hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Bỉ

Siemens hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Bỉ

Tập đoàn công nghệ Siemens được chính quyền Bỉ lựa chọn làm đối tác chính trong kế hoạch lắp đặt hệ thống quản lý tàu hỏa Châu Âu.

Ứng dụng