Quảng Bình: Đề nghị kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ chi trả sai tiền đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam

Xã hội 30/01/2024 19:05

Các cán bộ ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bị Ủy ban kiểm tra thị xã đề nghị kỷ luật, kiểm điểm do có liên quan đến việc chi trả sai hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam.

Quảng Bình: Đề nghị kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ chi trả sai tiền đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 1.

Khu vực đất ở xóm 1, thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn được lập hồ sơ khống để lấy 4 tỷ đồng tiền đền bù

Ngày 30/1, ông Hoàng Phú Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị xã Ba Đồn (UBKT), tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có văn bản yêu cầu Đảng ủy xã Quảng Sơn chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn và các đảng ủy viên có liên quan đến việc kê khai xác nhận nguồn gốc sử dụng đất không đúng thực tế đối với 20 hộ dân ở xóm 1, thôn Thọ Hạ, dẫn đến công tác đền bù, hỗ trợ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn sai quy định.

Theo ông Hậu, sau khi xem xét, báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn nhận thấy, khu vực đất tại xóm 1, thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án sau dồn điền đổi thửa năm 2016, dẫn đến việc đền bù, hỗ trợ GPMB cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn không đúng đối tượng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thọ Hạ lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong việc thống kê kiểm kê đất đai đã chỉ đạo trưởng xóm 1, thôn Thọ Hạ nhờ 18 hộ gia đình không thuộc diện đền bù làm hồ sơ sai quy định từ đất 5% của UBND xã quản lý thành đất giao. Ngoài ra, hướng dẫn làm sai lệnh hồ sơ đối với 2 trường hợp từ đất khai hoang thành đất giao để nhận tiền bồi thường hỗ trợ về cho thôn với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

"Đây là việc làm sai quy định của Nhà nước về thực hiện chính sách hỗ trợ, đền bù đối với các hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, sau khi phát hiện sai phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Sơn đã kịp thời báo cáo lãnh đạo thị xã để nhanh chóng khắc phục hậu quả, thu hồi toàn bộ số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước", ông Hậu nói.

Quảng Bình: Đề nghị kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ chi trả sai tiền đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 2.

Vùng đất tại xóm 1, thôn Thọ Hạ bị ảnh hưởng bởi dự án sau dồn điền đổi thửa năm 2016

Về nguyên nhân, khuyết điểm vi phạm, do công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quảng Sơn còn nhiều bất cập, hạn chế. Vùng đất tại xóm 1, thôn Thọ Hạ bị ảnh hưởng bởi dự án sau dồn điền đổi thửa năm 2016, một số hộ dân không canh tác dẫn đến không xác định được các mốc giới, ranh giới thửa đất, các thửa đất để lâu không sản xuất nên không có bờ, thửa. Bên cạnh đó, công tác GPMB có nhiều nội dung, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp khác nhau. Hơn nữa, đối với cấp ủy và lãnh đạo xã Quảng Sơn, đây là việc làm khó, chưa có kinh nghiệm, lại phải đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính nông nghiệp xã được giao nhiệm vụ trích đo, chỉnh lý địa chính, kiểm đếm tài sản trên đất nhưng chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Căn cứ nội dung, tính chất và những khuyết điểm vi phạm, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn yêu cầu Đảng ủy xã Quảng Sơn chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các đảng ủy viên có liên quan.

Xem xét có hình thức kỷ luật đối với trưởng xóm 1, trưởng thôn Thọ Hạ, cán bộ địa chính nông nghiệp xã và Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn về các vi phạm, khuyết điểm đã chỉ ra. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với 3 đảng viên trong số 20 hộ dân đứng tên kê khai để nhận tiền đền bù sai quy định, nhất là việc Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thọ Hạ chỉ đạo lập sai hồ sơ theo quy định đối với 18 trường hợp và 2 hồ sơ làm sai lệch nguồn gốc sử dụng đất.

Ý kiến của bạn

Bình luận