Chưa thể bố trí vốn đầu tư nâng cấp QL55 qua Bình Thuận

Chưa thể bố trí vốn đầu tư nâng cấp QL55 qua Bình Thuận

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL55 đoạn Km52+640 - Km97+692 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đường bộ