Chưa thể bố trí vốn đầu tư nâng cấp QL55 qua Bình Thuận

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 17/12/2021 16:13

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL55 đoạn Km52+640 - Km97+692 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

ql55.
Một đoạn tuyến QL55 đang khai thác

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1454 ngày 1/9/2021, tuyến QL55 có tổng chiều dài 290km, quy mô quy hoạch cấp III, 2 - 4 làn xe.

Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Bình Thuận dài khoảng 152km (Km52+640 - Km205+140), hiện trạng tuyến đường cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Thời gian qua, tuyến đường đã được sửa chữa, cải tạo từ nguồn vốn bảo trì để duy trì chất lượng khai thác mặt đường đảm bảo êm thuận và an toàn cho các phương tiện lưu thông. 

Bộ GTVT cho rằng, việc đề nghị đầu tư nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thành tuyến QL55 đoạn Km52+640 - Km97+692 theo quy hoạch là cần thiết.

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ hết sức hạn hẹp, Bộ GTVT chỉ được phân bổ 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước.

“Chỉ còn 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới, trong đó, tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách hoặc để xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông trong cả 5 năm trên 63 tỉnh, thành phố”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã cân đối được khoảng 16.128 tỷ đồng để hoàn thành 5 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước và khởi công mới 2 dự án, gồm: QL28B và dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt trong đoạn Nha Trang - TP.HCM.

Bộ GTVT cho rằng, việc đầu tư tuyến QL55 đoạn qua tỉnh Bình Thuận là cần thiết nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. 

“Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét khi có điều kiện nguồn lực. Trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến”, Bộ GTVT nêu rõ.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận