Bỏ Quỹ bảo trì vẫn phải đóng phí sử dụng đường bộ khi đăng kiểm

Bỏ Quỹ bảo trì vẫn phải đóng phí sử dụng đường bộ khi đăng kiểm

Trong trường hợp Quỹ Bảo trì đường bộ dừng hoạt động, chủ phương tiện vẫn phải nộp phí tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

An toàn giao thông
Hạ tầng giao thông “thay da đổi thịt” từ Quỹ Bảo trì đường bộ

Hạ tầng giao thông “thay da đổi thịt” từ Quỹ Bảo trì đường bộ

Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) ra đời đã làm thay đổi cơ bản công tác BTĐB, hạ tầng giao thông được đảm bảo an toàn, thông suốt. Nguồn vốn dành cho bảo trì đã được chủ động, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo trì trong nhiều năm qua.

An toàn giao thông
Cách thế giới bố trí nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ

Cách thế giới bố trí nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ

Hạ tầng đường bộ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của bất kỳ quốc gia nào. Do đó, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng đường bộ mới thì việc quản lý, bảo trì hạ tầng hiện có luôn là vấn đề được chính phủ các nước hết sức quan tâm.

An toàn giao thông
Đề xuất quy định mới về Quỹ bảo trì đường bộ

Đề xuất quy định mới về Quỹ bảo trì đường bộ

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ thay thế Nghị định 18/2012/NĐ-CP.

Dừng thu phí dự án BOT nếu hư hỏng, gây mất an toàn giao thông

Dừng thu phí dự án BOT nếu hư hỏng, gây mất an toàn giao thông

Các dự án BOT hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, chất lượng bảo trì mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã bị nhắc nhở nhưng không sửa chữa khắc phục hoặc sửa chữa chậm gây mất an toàn giao thông sẽ bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam dừng thu giá sử dụng dịch vụ.

Pháp luật giao thông
Nâng cao chất lượng khảo sát thiết kế các công trình từ nguồn bảo trì

Nâng cao chất lượng khảo sát thiết kế các công trình từ nguồn bảo trì

Đây là yêu cầu của Tổng cục ĐBVN đối với các công trình sử dụng vốn bảo trì đường bộ

An toàn giao thông
Tổng cục ĐBVN: 'Không thể nói đã đóng phí bảo trì thì miễn phí BOT'

Tổng cục ĐBVN: 'Không thể nói đã đóng phí bảo trì thì miễn phí BOT'

Cả nước có 8.000 km đường BOT, trong khi đó có tới 23.000 km quốc lộ và hơn 500.000 km đường địa phương.

Giao thông 24h
Quỹ bảo trì đường bộ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo ATGT

Quỹ bảo trì đường bộ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo ATGT

Trong 5 năm qua từ nguồn vốn BTĐB đã xử lý 1.031 cầu yếu, 614 điểm đen, bổ sung, thay thế 13.252 biển báo hiệu đường bộ... trên cả nước đã được sửa chữa, cải tạo góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, kéo giảm TNGT bảo đảm quốc phòng an ninh.

An toàn giao thông
Thu phí sử dụng đường bộ 6 tháng đầu năm đạt 119,5% so với cùng kỳ

Thu phí sử dụng đường bộ 6 tháng đầu năm đạt 119,5% so với cùng kỳ

Theo Hội đồng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương (Hội đồng Quỹ TW), số thu tính đến ngày 30/6 đạt 119,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 57,77% kế hoạch thu năm 2017.

An toàn giao thông
Giải ngân kịp thời đáp ứng công tác bảo trì đường bộ

Giải ngân kịp thời đáp ứng công tác bảo trì đường bộ

Tổng cục ĐBVN đã kịp thời giải ngân 2.212/2.668 tỷ đồng, bằng 82,9% vốn đã cấp thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên (BDTX), sửa chữa định kỳ (SCĐK) cho các cục, các sở GTVT trực tiếp quản lý, đáp ứng yêu cầu giao thông thông suốt, an toàn.

An toàn giao thông