Sắp ban hành quy chuẩn về xe điện tại Việt Nam

Sắp ban hành quy chuẩn về xe điện tại Việt Nam

Bộ GTVT đang nỗ lực hoàn thiện các quy chuẩn sớm để kiểm soát được khi xe điện phát triển tại Việt Nam.

Lái xe an toàn