Quy định mới về giá dịch vụ bảo trì đường sắt có hiệu lực từ tháng 11/2023

Tác giả: Tùng Lộc

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 26/10/2023 15:07

Từ ngày 1/11/2023, phương án giá dịch vụ bảo trì đường sắt do đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng, trình; Cục Đường sắt VN thẩm định, phê duyệt.

Quy định mới về giá dịch vụ bảo trì đường sắt có hiệu lực từ tháng 11/2023 - Ảnh 1.

Từ 1/11/2023, Cục Đường sắt VN thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án giá dịch vụ bảo trì đường sắt quốc gia được thực hiện theo phương thức đặt hàng - Ảnh minh họa

Từ ngày 1/11/2023, Cục Đường sắt VN được Bộ GTVT giao thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án giá dịch vụ bảo trì đường sắt quốc gia theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước. Điểm mới này được quy định tại Thông tư số 25/2023 của Bộ GTVT (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021 hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên,  có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2023).

Về thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 177/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013.

Điểm mới khác so với trước, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án giá dịch vụ và trình Cục Đường sắt VN trước ngày 31/1 của năm kế hoạch (trước đây công việc này do cơ quan, đơn vị được Bộ GTVT giao dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện).

Về nội dung xác định giá và kết cấu giá dịch vụ bảo trì đường sắt, tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 11/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Trong đó, giá dịch vụ được xác định trên các nguyên tắc: Chi phí thực tế hợp lý để hoàn thành một đơn vị khối lượng dịch vụ sự nghiệp công quy định trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trạng thái kỹ thuật của từng công trình, hoặc từng hạng mục công việc cụ thể; Phù hợp với tình hình thị trường nơi thi công và khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; Không tính trong giá dịch vụ sự nghiệp công các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước đảm bảo.

Được biết, theo quy định tại Nghị định số 177/2013 và Nghị định số 49/2016 nói trên, Bộ trưởng GTVT quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách trung ương.

Ý kiến của bạn

Bình luận