Quy định thưởng, phạt rõ ràng trong hợp đồng với nhà thầu thi công Nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Tác giả: L.Chi

saosaosaosaosao
Hàng không 08/06/2023 18:08

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu việc lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà ga hành khách sân bay Long Thành phải bảo đảm lựa chọn được nhà thầu tốt nhất; Hợp đồng thi công phải quy định thưởng, phạt rõ ràng để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng các dự án thành phần

Quy định thưởng, phạt rõ ràng trong hợp đồng với nhà thầu thi công Nhà ga hành khách sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó ACV làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu), tổng mức đầu tư hơn 98.500 tỷ đồng, ACV tự thu xếp vốn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 215/TB-VPCP ngày 8/6/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết bảo đảm tiến độ Dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai và chủ động bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư các dự án thành phần, các đơn vị liên quan để triển khai thi công công trình.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, thành viên Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, huy động bộ máy chính trị trên tinh thần quyết liệt, công bằng, công tâm, minh bạch trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi của người dân và tuân thủ các quy định của pháp luật; bàn giao sớm (trong tháng 6 năm 2023) đối với diện tích cho các tuyến đường thi công và diện tích đất cho giai đoạn 2 (khu vực bên cạnh Nhà ga hành khách khoảng 300 ha).

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ACV nghiên cứu phương án triển khai thi công giai đoạn 2 để không ảnh hưởng đến vận hành, khai thác cảng hàng không.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải chủ động liên hệ với Văn phòng Quốc hội để sớm báo cáo Quốc hội về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình Quốc hội xem xét hồ sơ điều chỉnh dự án.

Lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, quy định thưởng/phạt rõ ràng

Quy định thưởng, phạt rõ ràng trong hợp đồng với nhà thầu thi công Nhà ga hành khách sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong đó, về nội dung tạm ứng vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Về mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án tại văn bản số 5230/UBND-KTNS ngày 26/5/2023, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2023.

Về việc bố trí tái định cư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu các quy định của pháp luật, xác định thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

ACV phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quá trình thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thi công; Các Chủ đầu tư chủ động, khẩn trương, tập trung triển khai các dự án thành phần.

Về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các Chủ đầu tư chủ động, khẩn trương, tập trung triển khai các dự án thành phần, hạng mục công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong công tác nhận bàn giao mặt bằng.

Việc lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà ga hành khách phải công khai, minh bạch, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu tốt nhất, không được phân biệt đối xử với nhà thầu. Hợp đồng thi công cần thể hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, quy định thưởng/phạt rõ ràng, loại bỏ các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu.

ACV chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quá trình bảo vệ chống tái lấn chiếm đất trên diện tích khu vực 5.000 ha và việc triển khai thi công xây dựng tường rào.


Ý kiến của bạn

Bình luận