Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ Dự án sân bay Long Thành

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Xã hội 18/04/2023 19:39

Ngày 18/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 401/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án

Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ Dự án sân bay Long Thành

 - Ảnh 1.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư khởi công tháng 1.2021, có tổng mức đầu tư khái toán khoảng 336.630 tỉ đồng được chia làm 3 giai đoạn (ảnh: TN)

Theo Quyết định, Tổ trưởng Tổ công tác là đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Tổ trưởng gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tổ phó thường trực); đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Lãnh đạo nhiều bộ, ngành liên quan là uỷ viên tổ công tác. 

Theo quyết định của Thủ tướng, Tổ công tác là Tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng; thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Hằng tháng Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao.

Khắc phục ngay tình trạng bụi đất trên công trường

Cũng liên quan đến tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, cùng ngày Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 136 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phó Thủ tướng đánh giá cao UBND tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai công tác thu hồi đất của Dự án và thực hiện tái định cư bảo đảm đời sống của người dân. UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, trong đó yêu cầu bàn giao mặt bằng cho thi công tuyến đường giao thông kết nối số 2 trong tháng 6 năm 2023.

Thủ tướng lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ Dự án sân bay Long Thành

 - Ảnh 2.

Phối cảnh Cảng HKQT Long Thành

Về triển khai hạng mục Nhà ga hành khách, việc đấu thầu không thành công gói thầu số 5.10 lần 1 đã thể hiện những hạn chế thiếu chủ động, sự chuyên nghiệp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của nhà nước.

Vì vậy, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ACV nghiêm túc kiểm điểm; căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ khẩn trương kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực cho ACV để thực hiện dự án thành phần quan trọng này; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2023.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng ACV rà soát kỹ lưỡng nội dung hồ sơ mời thầu để cập nhật, hoàn thiện.

ACV tiếp thu ý kiến xác đáng của đại diện các cơ quan phát biểu tại cuộc họp và tại các văn bản góp ý, tham khảo ý kiến phản hồi về nội dung hồ sơ mời thầu đã phát hành của các nhà thầu để điều chỉnh hồ sơ mời thầu cho phù hợp (nếu cần thiết).

Trường hơp cần thiết, ACV tổ chức thêm hội nghị tiền đấu thầu với sự tham gia của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện quá trình tổ chức đấu thầu lần 2 và hồ sơ mời thầu đã phát hành (các điều kiện mời thầu, tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, tiêu chuẩn về chất lượng, thiết bị, đặc biệt là thiết bị nhà ga hàng không quốc tế lắp đặt vào công trình, rà soát và cập nhật dự toán (nếu cần thiết), nhất là các đơn giá mới, đặc thù (chưa có định mức, đơn giá trong nước)) đảm bảo mục tiêu lựa chọn được nhà thầu uy tín, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện Gói thầu.

Đồng thời, ACV có trách nhiệm đánh giá, kiểm tra tính chính xác thông tin về năng lực của các nhà thầu tham gia dự thầu; dự báo các tình huống có thể phát sinh để xây dựng phương án xử lý phù hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi mở thầu.

Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc huy động chuyên gia, tổ chức tư vấn có kinh nghiệm trên thế giới trong công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát, quản lý và tổ chức thực hiện dự án.

Sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học, tư vấn có chuyên môn sâu để hỗ trợ trong quá trình tổ chức đấu thầu, chấm thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, giám sát thi công, tổ chức nghiệm thu...

Chỉ đạo các nhà thầu thi công khắc phục ngay tình trạng bụi đất trên công trường và khu vực lân cận, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến quá trình thi công của các gói thầu khác cũng như đời sống dân sinh vùng Dự án.

Đề xuất Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo phương án triển khai thi công ngay hạng mục san lấp mặt bằng giai đoạn 2 để không ảnh hưởng đến quá trình vận hành khai thác Cảng hàng không.

Xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ diện tích 5.000 ha của dự án

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai các hạng mục công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc Dự án thành phần 1. Bộ Giao thông vận tải kịp thời lựa chọn nhà đầu tư tại Dự án thành phần 4.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ACV triển khai các thủ tục để xây dựng tường rào bảo vệ toàn bộ diện tích 5.000 ha của dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xác định chính xác mức vốn chưa giải ngân thuộc giai đoạn 2016 - 2020 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải (là cơ quan thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành) chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện Tờ trình về điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình báo cáo, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Ý kiến của bạn

Bình luận