Tìm "thuốc đặc trị" 5 yếu tố hành vi nguy cơ cao mất ATGT

Tìm "thuốc đặc trị" 5 yếu tố hành vi nguy cơ cao mất ATGT

Giới chuyên gia ATGT chỉ ra 5 yếu tố hành vi nguy cơ cao gây mất ATGT, đồng thời khuyến nghị trên phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

An toàn giao thông