Không đặt trạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn hầm Đèo Cả

Không đặt trạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn hầm Đèo Cả

Bộ GTVT, nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng (Vietinbank) thống nhất phương án đề xuất của Bộ Tài chính là bổ sung vốn nhà nước để thay thế quyền thu phí tại trạm La Sơn - Túy Loan.

Đường bộ