Uber ra mắt dịch vụ đi xuồng để tránh tắc đường tại Ấn Độ

Uber ra mắt dịch vụ đi xuồng để tránh tắc đường tại Ấn Độ

Người dân tại Mumbai có thể di chuyển bằng xuồng cao tốc của Uber với giá từ 80 USD đến 132 USD.

Ứng dụng