Renault lần thứ 2 “bật bãi” khỏi thị trường ô tô Việt Nam

Renault lần thứ 2 “bật bãi” khỏi thị trường ô tô Việt Nam

Chỉ trong một thập kỷ ngắn ngủi tham gia thị trường ô tô Việt Nam, nhưng Renault đã hơn một lần “đổi chủ” và lần thứ 2 dừng hoạt động.

Văn hóa