Rót hàng nghìn tỷ đồng đầu tư dự án giao thông ở Điện Biên

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 21/12/2021 16:37

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên về việc bố trí vốn triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Điện Biên - Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

ql279
Thi công nâng cấp một đoạn tuyến trên QL279

Theo Bộ GTVT, dự án đã được giao UBND tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư tại Quyết định 3771 ngày 17/12/2008, đã bố trí vốn nhưng do công tác giải phóng mặt bằng chậm chưa thể triển khai nên đã phải dừng giãn theo Nghị quyết 11 ngày 24/2/2011 của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT tiếp tục lập đề xuất đầu tư dự án để dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Bộ GTVT đã xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 426.000 tỷ đồng, nhưng chỉ cân đối được 304.104 tỷ đồng.

Trong đó, bố trí 147.000 tỷ đồng để thanh toán nợ đọng theo nghĩa vụ của ngân sách nhà nước và hoàn thành các dự án chuyến tiếp giai đoạn 2016 - 2020; bố trí 117.500 tỷ đồng cho 16 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới là mục tiêu trọng tâm đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Số vốn còn lại chỉ khoảng 39.500 tỷ đồng để đầu tư cho một số ít các dự án có tính chất then chốt, động lực, cấp bách hoặc xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông trong 5 năm trên cả 63 tỉnh thành phố cả nước.

Bộ GTVT cho biết, trong điều kiện nguồn vốn hạn chế, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT lựa chọn các ưu tiên đầu tư cấp thiết nhất, trong đó đối với kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B khoảng 364 tỷ đồng; Dự án nâng cấp quốc lộ 12 đoạn Km102 - Km139+650 khoảng 294 tỷ đồng.

Đặc biệt là triển khai đầu tư mở rộng cảng hàng không Điện Biên đáp ứng công suất 0,5 triệu hành khách/năm, bảo đảm khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, với tổng mức đầu tư khoảng 1.547 tỷ đồng dự kiến khởi công đầu năm 2022 và hoàn thành trước tháng 10/2023 sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

Ngoài ra, tại Nghị quyết 29 ngày 28/7/2021 của Quốc hội đã phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho tỉnh Điện Biên khoảng 7.595 tỷ đồng, trong đó vốn cho các dự án giao thông địa phương chiếm tỷ trọng cao (khoảng 20%.) Do vậy, dự án nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Điện Biên - Tây Trang, tỉnh Điện Biên và một số công trình cấp bách, phục vụ phát triển KT-XH của các địa phương chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

“Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền để đầu tư vào thời điểm thích hợp. Trước mắt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, tăng cường duy tu, bảo trì để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn, êm thuận trên tuyến”, Bộ GTVT cho biết.

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận