Rốt ráo giải quyết nguồn đất đắp thiếu ở 3 dự án cao tốc Bắc–Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 19/03/2022 08:35

Cao tốc Bắc – Nam từ Khánh Hòa đến Đồng Nai hiện có 3 dự án còn thiếu đất đắp, dự kiến các địa phương sẽ giải quyết xong trong tháng 3.


Thông tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) cho hay, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 từ tỉnh Khánh Hòa đến Đồng Nai có 4 dự án thành phần gồm: Nha Trang – Cam Lâm; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Thi công cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Thi công cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Tại đoạn Nha Trang - Cam Lâm, nhu cầu đất đắp lấy từ các mỏ đất khoảng 5,56 triệu m3. Hiện nay, đã có 5 mỏ đất được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng 2,2 triệu m3, phê duyệt phương án cải tạo đất kết hợp thu hồi khoáng sản với trữ lượng 0,7 triệu m3, còn thiếu khoảng 2,6 triệu m3.

“Hiện doanh nghiệp dự án đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt 2 mỏ tại xã Cam An Bắc với trữ lượng khoảng 1,8 triệu m3; 2 mỏ tại Suối Tân và Cam An Bắc có tổng trữ lượng 0,9 triệu m3; Dự kiến khối lượng vật liệu thiếu sẽ được xử lý trong tháng 3/2022”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Thi công cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Thi công cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Tại đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, nhu cầu đất đắp của dự án lấy từ các mỏ đất khoảng 4,47 triệu m3. Hiện nay, dự án có 6 mỏ được cấp phép khai thác với trữ lượng khoảng 2,2 triệu m3, gồm 4 mỏ trên địa bàn Ninh Thuận, 2 mỏ trên địa bàn Bình Thuận). Với trữ lượng này, hiện còn thiếu khoảng 2,3 triệu m3, trong đó trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thiếu 2 triệu m3 và Bình Thuận thiếu 0,3 triệu m3.

“UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất bổ sung 2 mỏ Phước Hữu và Phước Vinh với trữ lượng khoảng 2 triệu m3. Hiện đã có ý kiến thống nhất của các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Còn 0,3 triệu m3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, doanh nghiệp dự án đang làm việc với địa phương đề xuất cho phép tận dụng từ nguồn cải tạo, hạ cao độ đất nông nghiệp của dân. Dự kiến khối lượng vật liệu thiếu sẽ được xử lý trong tháng 3/2022”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Tại đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nhu cầu đất đắp của dự án lấy từ các mỏ đất khoảng 7,5 triệu m3. Hiện dự án có 10 mỏ đang khai thác trữ lượng khoảng 4,5 triệu m3 cung cấp cho 4 gói thầu, thiếu 3 triệu m3 tại 3 gói thầu.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, dự kiến trong tháng 3, địa phương sẽ cấp phép, khai thác 5 mỏ trữ lượng 2,23 triệu m3, hiện đã xong 1 trong 5 mỏ, đáp ứng cơ bản khối lượng vật liệu đất đắp còn thiếu. Khối lượng vật liệu thiếu còn lại khoảng 0,7 triệu m3 sẽ sử dụng nguồn từ 2 mỏ mới bổ sung quy hoạch vào tháng 2/2022, hiện địa phương đang thực hiện thủ tục cấp phép với trữ lượng 0,9 triệu m3, dự kiến xong trong tháng 3/2022.

Thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tại đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, nhu cầu đất đắp của dự án lấy từ các mỏ đất khoảng 4,5 triệu m3. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 1,54 triệu m3; Đồng Nai là 2,96 triệu m3.

“Hiện nay, địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 4 mỏ đã được cấp phép, đủ trữ lượng và công suất cho dự án; địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 5 mỏ được cấp phép, đủ trữ lượng và công suất khai thác cho dự án”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận