Mô hình mới bất ngờ giúp đường sắt đô thị “hái ra tiền”

Mô hình mới bất ngờ giúp đường sắt đô thị “hái ra tiền”

R+P là viết tắt của Rail + Property (đường sắt kết hợp tài sản). Mô hình này được triển khai tại Hong Kong nhằm trợ giá vé cho hệ thống tàu điện công cộng và giúp công ty điều hành MTR tự chủ hoàn toàn. Nhờ mô hình này, hệ thống MTR tại Hong Kong là một trong số những hệ thống tàu điện công cộng hiếm hoi trên thế giới có khả năng "hái ra tiền".

Đường sắt