Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, đổi mới cách làm bám sát công trường đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành.

Giao thông 24h