Sẽ cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử thay cho bản giấy, tích hợp vào ứng dụng VNeID

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/12/2023 07:15

Theo đề án được Bộ GTVT phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện GTVT được cấp bản điện tử thay cho bản giấy và tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Sẽ cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử thay cho bản giấy, tích hợp vào ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Theo đề án được Bộ GTVT ban hành, các đơn vị đăng kiểm sẽ tiếp nhận lịch kiểm định phương tiện qua mạng, thanh toán chi phí trực tuyến và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm bản điện tử (thay cho bản giấy)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1674/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam".

Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030, cùng các nhiệm vụ, giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu. Trong đó, đến năm 2025, mục tiêu trong quản lý nội bộ là: hoàn thiện các phần mềm nội bộ nhằm đảm bảo 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); tối thiểu 50% cuộc họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến, tài liệu cuộc họp gửi thông qua môi trường trực tuyến nhằm giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy.

Hình thành hệ thống thông tin báo cáo tập trung của Cục Đăng kiểm VN, kết nối các nguồn số liệu từ các hệ thống nghiệp vụ và số liệu của các cơ quan quản lý khác nhằm cung cấp số liệu, báo cáo đa chiều về hoạt động đăng kiểm phương tiện phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

Đáng chú ý, về phục vụ người dân, doanh nghiệp, mục tiêu đến năm 2025: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Đăng kiểm VN được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT; tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân và doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

"Hình thành các phần mềm, công cụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu dữ liệu, thông tin đăng kiểm phương tiện; thực hiện các dịch vụ trực tuyến (đặt lịch đăng kiểm, thanh toán giá/phí trực tuyến…) được cung cấp bởi các đơn vị đăng kiểm", theo đề án.

Cùng đó, mục tiêu quản lý chuyên ngành giai đoạn này nêu rõ: Nghiên cứu cung cấp hồ sơ, giấy đăng kiểm phương tiện dưới dạng điện tử thay thế hồ sơ giấy, giấy chứng nhận bản giấy. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an nghiên cứu tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID) để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Còn mục tiêu giai đoạn đến năm 2030: Các hoạt động quản lý, điều hành của Cục Đăng kiểm VN được chuyển đổi số một cách toàn diện để có thể triển khai quản lý, vận hành và giao tiếp với người dân, doanh nghiệp chủ yếu trên môi trường trực tuyến. Tự động hóa tối đa các công tác liên quan đến kiểm tra, kiểm định phương tiện thông qua các hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoàn chỉnh các hệ thống công nghệ thông tin quản lý kiểm tra, kiểm định phương tiện giao thông, hướng tới hình thành dữ liệu quốc gia về phương tiện giao thông, nhằm quản lý xuyên suốt quá trình hình thành và khai thác của phương tiện; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan để phát triển kinh tế, xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu, đề án đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, cũng như cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện của Cục Đăng kiểm VN, các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT thực hiện một số nội dung; nhiệm vụ của các đơn vị đăng kiểm.

Ý kiến của bạn

Bình luận