Sẽ rà soát lại hợp đồng BOT cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt nếu dự án tiếp tục chậm

Đường bộ 02/03/2023 11:22

Bộ GTVT yêu cầu rà soát các quy định hợp đồng BOT đã ký kết, đánh giá toàn diện khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng BOT cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Cao tốc PPP Diễn Châu - Bãi Vọt đang tiến độ thế nào? - Ảnh 1.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng vốn đầu tư 11.157 tỷ đồng, đi qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo thống kê của Bộ GTVT cuối tháng 2/2023, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt lũy kế sản lượng là 2.272,50/8.595,05 tỷ đồng (26,4% giá trị hợp đồng). Trong đó, gói XL01 đạt 28,3%; gói XL02 đạt 38,3%; gói XL03 đạt 29,9%; gói XL04 đạt 8,9%.

Lũy kế giải ngân xây lắp đạt 1.989,64/8.595,05 tỷ đồng (23,14% giá trị hợp đồng). Trong đó, giải ngân phần vốn VGF (vốn góp nhà nước) đạt 641,459/4.159,59 tỷ đồng ( đạt 15,4% giá trị phần vốn nhà nước tham gia theo hợp đồng).

Theo kết quả trúng thầu, vốn Nhà nước tham gia 6.067,73 tỷ đồng, gồm: vốn VGF là 4.159,59 tỷ đồng; vốn hỗ trợ thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoảng 230,14 tỷ đồng.

Vốn BOT là 5.090,08 tỷ đồng, gồm: vốn CSH là 1.023 tỷ đồng; vốn vay là 4.067,08 tỷ đồng.

Về giải pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, Bộ GTVT cho biết, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cần chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính, làm tăng ca để bù lại tiến độ đã bị chậm. Ban QLDA 6 (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp dự án.

Trong thời gian tới nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục chậm tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6 căn cứ các quy định hợp đồng BOT đã ký kết, kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng BOT, đề xuất giải pháp xử lý theo quy định. 

Hướng tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Hướng tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Được biết, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đầu tư theo hình thức PPP, ký được hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng vào tháng 2/2022.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài khoảng 49,3km, đi qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km). Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 11.157 tỷ đồng, gồm nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện khoảng hơn 6.067 tỷ đồng.

Dự án khởi công từ tháng 5/2021, thời gian xây dựng dự án khoảng 3 năm (hoàn thành vào tháng 5/2024), thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 6 tháng 8 ngày.

Giai đoạn 1 của dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Nhà đầu tư cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2; Doanh nghiệp dự án là Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng.
Ý kiến của bạn

Bình luận