Elon Musk và Donald Trump đang bắt tay nhau tạo ra một siêu AI?

Elon Musk và Donald Trump đang bắt tay nhau tạo ra một siêu AI?

Chuyên gia lo ngại Elon Musk và Donald Trump đang bắt tay nhau tạo ra một siêu AI kiểm soát cả thế giới

Ứng dụng