Nissan GT-R - khi siêu xe châu Á hằm hè phương Tây

Nissan GT-R - khi siêu xe châu Á hằm hè phương Tây

GT-R từng đạp đổ mọi giá trị mà những siêu xe châu Âu tốn công xây dựng trong nhiều năm.

Đánh giá