Smart DAT - Thiết bị giám sát hữu hiệu, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe

Smart DAT - Thiết bị giám sát hữu hiệu, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe

Thiết bị giám sát học thực hành lái xe hay có tên gọi đầy đủ là: thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe được viết và gọi tắt là (DAT).

Lái xe an toàn