Sở GD&ĐT HN sẽ đưa nội dung bảo đảm TTATGT vào trong chương trình học

Tác giả: Anh Nguyễn

saosaosaosaosao
02/04/2021 16:15

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021-2030.

unnamed
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu 100% nhà trường tổ chức giáo dục, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; 100% khu vực cổng trường nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào giảng dạy trong chương trình chính khóa, trong các hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông.

Giai đoạn 2021-2030, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, trong đó có việc tăng cường quản lý hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường học, trên các tuyến đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà cho học sinh.

Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng của các nhà trường và là một tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cuối năm của học sinh.

Toàn văn kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021-203. Tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận