Sở GTVT TP.HCM tăng cường siết kỷ cương các kỳ sát hạch lái xe

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/08/2018 06:53

Sở GTVT TP.HCM giao Thanh tra giao thông có kế hoạch kiểm tra các kỳ sát hạch lái xe kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

IMG_6063
Sở GTVT TP.HCM giao Thanh tra giao thông có kế hoạch kiểm tra các kỳ sát hạch lái xe kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở GTVT TP.HCM cho biết, thời gian qua hầu hết các Trung tâm sát hạch lái xe đã có nhiều cố gắng phối hợp với Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP.HCM) trong công tác tổ chức sát hạch lái xe góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên qua phản ánh của người dân và báo chí vẫn còn một số Trung tâm sát hạch lái xe và Hội đồng thi chưa tổ chức kỳ thi nghiêm túc như: sát hạch viên lái xe trên đường vòi vĩnh nhận tiền của thí sinh, chất lượng camera giám sát không đảm bảo, giáo viên của các cơ sở đào tạo lái xe sử dụng điện thoại nhắc bài cho thí sinh trong lúc thi trong hình. Mặc dù Hội đồng sát hạch đã nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng trên vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng đến chất lượng sát hạch và hình ảnh xấu đối với công tác sát hạch lái xe. 

Nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động sát hạch tại các Trung tâm sát hạch trên địa bàn Thành phố, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe, Hội đồng kỳ sát hạch, các sát hạch viên và các Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 thực hiện đúng theo quy định.

Cụ thể, yêu cầu thí sinh tuyệt đối không sử dụng điện thoại, thiết bị nghe trong quá trình dự thi sát hạch lái xe. Chủ tịch Hội đồng, tổ trưởng kỳ sát hạch phối hợp với Thanh tra Sở và Trung tâm sát hạch lái xe tăng cường công tác kiểm tra quá trình sát hạch lái xe, khi phát hiện trường hợp sát hạch viên, giáo viên, học viên vi phạm quy chế thi đề nghị lập biên bản đình chỉ dự thi của thí sinh và xử lý sát hạch viên, giáo viên theo quy định.

Các Trung tâm sát hạch lái xe quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên phụ trách phục vụ học viên khi tập xe và tại các kỳ sát hạch, tăng cường công tác an ninh đảm bảo trật tự trong quá trình sát hạch và phải chịu trách nhiệm khi trung tâm xảy ra vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực sát hạch lái xe…

Sở GTVT TP.HCM giao Thanh tra Sở có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các kỳ sát hạch lái xe để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận