Sóc Trăng được giao thẩm quyền cấp phép khai thác cát biển phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/06/2024 18:54

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quản lý, cấp phép khai thác cát biển. Ngay sau đó, tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt hồ sơ đăng ký khai thác của các nhà thầu tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quản lý, cấp phép khai thác cát biển phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tại Công văn số 3766/BTNMT-KSVN, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nhận được những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc quản lý, cấp phép khai thác cát biển tỉnh Sóc Trăng phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù.

Sóc Trăng được giao thẩm quyền cấp phép khai thác cát biển phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau- Ảnh 1.

Cát biển sẽ được khai thác phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, về công tác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 106 của Quốc hội, tại Điều 7 Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội đã quy định trách nhiệm của các cơ quan. 

Trong đó, quy định UBND cấp tỉnh bên cạnh các cơ chế đặc thù theo quy định, các hoạt động trên biển sẽ được quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát bởi các cơ quan nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật trên biển theo các quy định của pháp luật (đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

Đối với vấn đề cấp phép khai thác và giao khu vực biển, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, về thẩm quyền cấp phép: Cát biển phục vụ cho mục đích san lấp mặt bằng hiện đang được xem là khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản, không phụ thuộc phạm vi trong hay ngoài 6 hải lý.

Về giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có công văn gửi tỉnh Sóc Trăng về việc giao khu vực biển cho nhà thầu xin phép khai thác cát biển cung cấp cho Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tổ chức liên quan nghiên cứu, sớm triển khai thực hiện, đáp ứng tiến độ cung cấp vật liệu cho các dự án.

Sóc Trăng được giao thẩm quyền cấp phép khai thác cát biển phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau- Ảnh 2.

UBND tỉnh Sóc Trăng và Ban QLDA Mỹ Thuận cùng các nhà thầu thi công làm việc để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục khai thác cát biển

Ngay sau khi có văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp… Hội đồng thẩm định do ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên có liên quan. 

Sóc Trăng được giao thẩm quyền cấp phép khai thác cát biển phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau- Ảnh 3.

Chiều 13/6, Hội đồng xét duyệt hồ sơ của các nhà thầu về thủ tục khai thác cát biển

Hội đồng xét duyệt hồ sơ có nhiệm vụ, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xét duyệt hồ sơ đăng ký khai thác, phuơng án khai thác và các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính của các nhà thầu thi công khai thác cát (cát sông, cát biển) phục vụ các dự án đuờng cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị theo cơ chế đặc thù. 

Đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả theo quy định pháp luật về khoáng sản.

Sau khi Hội đồng được thành lập đã tổ chức họp và thông qua hồ sơ đăng ký cấp quyền khai thác mỏ cát biển cho các nhà thầu tham gia thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.