Sà lan chở hơn 1.300 tấn đá clinker chìm trên kênh Chợ Gạo

Sà lan chở hơn 1.300 tấn đá clinker chìm trên kênh Chợ Gạo

Vụ tai nạn làm hơn 1.000 phương tiện khác chở hàng hóa phải neo đậu lại gây chậm trễ cho việc vận tải hàng hóa.

Gương sáng