Applying the internation standard to assessing the bus rapid transit (brt) in Vietnam

Applying the internation standard to assessing the bus rapid transit (brt) in Vietnam

Bus Rapid Transit (BRT) is an efficient solution to satisfy an increasing growth of travel demand in developing countries. Through collection and synthesis of outstanding experience, such as in Bogota (Colombia) and Guangzhou (China), the Bus Rapid Transit Standard (BRTS) was adopted to provide guidelines to the creation of BRT.

Diễn đàn khoa học
Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam 2018 tăng 6,8%

Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam 2018 tăng 6,8%

Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2018...

Doanh nghiệp
Các phương pháp tính toán cọc xi măng đất

Các phương pháp tính toán cọc xi măng đất

Bài báo tập trung tìm hiểu tổng quan về phương pháp CXMĐ và các phương pháp tính toán CXMĐ.