Sử dụng mạng xã hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Diễn đàn khoa học 31/01/2023 10:23

Nghiên cứu phân tích thực tiễn sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT tại một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT một cách hiệu quả, thiết thực trên internet.

Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho VN - Ảnh 1.

Theo thống kê, phân tích hàng năm cho thấy có đến trên 80% số vụ TNGT xảy ra là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Mặc dù hệ thống pháp luật trong quản lý và xử phạt vi phạm giao thông luôn được bổ sung và hoàn thiện, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn tồn tại gây áp lực cho Nhà nước và bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân cơ bản không chỉ do pháp luật chưa đủ sức răn đe, mà phần lớn là do ý thức của người dân, nhận thức chưa đầy đủ, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đến người dân chưa có hiệu quả.

Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho VN - Ảnh 2.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT đang được triển khai tại các trường học từ cấp phổ thông cho đến các trường đào tạo nghề, cao đẳng, đại học. Bên cạnh đó, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã thường xuyên, liên tục phối hợp với các tỉnh, thành thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa bàn, lĩnh vực, lứa tuổi và thành phần xã hội.

Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu thực tiễn truyền thông online trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT tại một số quốc gia, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về ATGT, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT tại Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây.