Sửa chữa cầu Bản Tiệng Km18+398 QL48C tỉnh Nghệ An

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Đường bộ 08/03/2023 06:41

Cục ĐBVN yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ về giải pháp thiết kế kế kỹ thuật công trình sửa chữa cầu Bản Tiệng tại Km18+398, Ql48C, tỉnh Nghệ An do Khu quản lý đường bộ II làm chủ đầu tư


Sửa chữa cầu Bản Tiệng Km18+398 QL48C tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Khảo sát thực địa (ảnh minh họa)

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi xem xét báo cáo thiết kế kỹ thuật công trình sửa chữa cầu Bản Tiệng tại Km18+398, Ql48C, tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ đầu tư (Khu quản lý đường bộ II) chỉ đạo Tư vấn thiết kế bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ về giải pháp thiết kế bổ sung số liệu khảo sát, tính toán thủy văn làm cơ sở thiết kế khẩu độ công trình; Trên cơ sở số liệu khảo sát địa chất, thủy văn, đề nghị nghiên cứu, so sánh phân tích lựa chọn phương án mở rộng cầu cũ với phương án thiết kế mới. Trường hợp lựa chọn phương án thiết kế mới thì cần lập bổ sung phương án thiết kế (cầu bản), phân tích kinh tế- kỹ thuật làm cơ sở lựa chọn phương án phù hợp theo hướng không thu hẹp lòng suối, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình.

Đồng thời, hồ sơ trình sửa chữa đường đầu cầu phía mố M0 dài khoảng 150m, lớn hơn nhiều so với chiều dài đường đầu cầu hiện hữu, đề nghị chuẩn xác lại; xem xét lại giải pháp ốp mái taluy đường đầu cầu (chiều dài thiết kế, cao độ đặt móng) và sự phù hợp khi thiết kế rãnh dọc tại những vị trí nền đắp cao. Sau khi Tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, Khu QLĐB II tổ chức kiểm tra, rà soát theo thẩm quyền, trình Cục ĐBVN xem xét, phê duyệt.

Được biết, cầu Bản Tiệng hiện hữu, có kết cấu 2 nhịp x 6m, chiều rộng cầu B = (4,5m +2x0,5m) = 5m, mố, trụ bằng đá xây, dầm bản đổ tại chỗ. Theo chủ trương trong Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư dự án là sửa chữa gia cường cầu cũ, Khu QLĐB II trình phương án thay mới bằng cống hộp BTCT đổ tại chỗ, khẩu độ 2x (6x3,5)m, chiều dài cống 7,5m.

Ý kiến của bạn

Bình luận