Đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép xử lý nền đất yếu khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép xử lý nền đất yếu khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bài báo trình bày việc phân tích đánh giá sức chịu tải cho cọc bê tông cốt thép thi công theo phương pháp ép tĩnh, ứng dụng xử lý nền đất yếu cho móng công trình xây dựng khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu tăng khả năng chịu tải cọc khoan nhồi bằng phương pháp phụt vữa

Nghiên cứu tăng khả năng chịu tải cọc khoan nhồi bằng phương pháp phụt vữa

Hiện nay, dự án nhà cao tầng tại Việt Nam ngày càng nhiều, tải trọng công trình đặt lên móng cọc khoan nhồi càng lớn, chiều sâu cọc khoan nhồi ngày càng sâu.