Phòng tránh tai nạn giữa tàu cá và tàu vận tải trên biển

Phòng tránh tai nạn giữa tàu cá và tàu vận tải trên biển

Những năm gần đây, tình hình tai nạn tàu cá có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên là va chạm giữa tàu cá và tàu hàng. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu là do sự chủ quan của ngư dân khi tiến hành hoạt động đánh bắt hải sản và sinh hoạt trên tàu.

An toàn giao thông