TNGT 11 người thương vong: Dữ liệu đăng kiểm hai xe thế nào?

TNGT 11 người thương vong: Dữ liệu đăng kiểm hai xe thế nào?

Trích xuất dữ liệu đăng kiểm cho thấy, cả xe tải 72C-128.22 và xe khách 30Z-7978 đều còn hạn đăng kiểm.

Giao thông 24h