Tạm dừng thu phí trạm BOT Tân Phú từ ngày 20/10

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/10/2020 17:41

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo về việc tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Tân Phú thuộc dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên Quốc lộ 20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT.

922F132C-57CE-4107-A6C5-EBCD2A4BFB14.
Trạm thu phi Tân Phú (QL20) (Ảnh: Internet)

Theo đó, Tổng cục đã rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của dự án. Dự án này bắt đầu thu phí từ ngày 16/10/2010, thời gian thu phí và tính hoàn vốn tại hợp đồng dự án là ngày 1/1/2011. Việc thu phí sớm đã được chấp thuận mốc thời gian bắt đầu thu phí, quyền được hưởng nguồn thu phí trong thời gian thu phí sớm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Về lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tập thể lãnh đạo Tổng cục đã họp và ban hành thông báo kết luận về phương án giải quyết vướng mắc một số hợp đồng dự án BOT. Trong đó kết luận chưa có đủ cơ sở pháp lý đưa chi phí này để tính toán vào phương án tài chính dự án.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ VN tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Tân Phú thuộc dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên QL20 (Km76-Km206) theo hình thức hợp đồng BOT đúng 14 giờ 00 phút ngày 20/10/2020.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án; sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý đường bộ IV và Vụ Pháp chế - Thanh tra giám sát việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án theo quy địnhh. Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc kiểm kê tài sản dự án, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công liên quan đến công tác bảo trì công trình Dự án; công tác tiếp nhận chuyển giao công trình Dự án và các vấn đề khác có liên quan.

Vụ An toàn giao thông chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công liên quan đến công tác an toàn giao thông và các vấn đề khác có liên quan.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công liên quan đến công tác sao lưu dữ liệu thu phí, hệ thống thiết bị thu phí và các vấn đề khác có liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận