Phương pháp xác định tần số dao động riêng của kết cấu dầm giản đơn bằng lý thuyết và thực nghiệm

Phương pháp xác định tần số dao động riêng của kết cấu dầm giản đơn bằng lý thuyết và thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm xác định tần số dao động riêng của kết cấu ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong công tác kiểm định và giám sát trạng thái kỹ thuật của công trình. Việc xác định được chính xác tần số dao động riêng của kết cấu tại thời điểm khảo sát và so sánh với tần số dao động riêng của kết cấu ở trạng thái “0” có thể chẩn đoán sơ bộ tình trạng sức khỏe của kết cấu.

Diễn đàn khoa học
Đánh giá sức khỏe kết cấu cầu bằng phương pháp đo dao động xung kích

Đánh giá sức khỏe kết cấu cầu bằng phương pháp đo dao động xung kích

Sự suy giảm các thông số động học của cầu trong đó có tần số dao động riêng là hệ quả tất yếu của sự suy giảm độ cứng ở kết cấu nhịp cầu.