Phương pháp xác định tần số dao động riêng của kết cấu dầm giản đơn bằng lý thuyết và thực nghiệm

Diễn đàn khoa học 27/11/2020 09:51

Phương pháp thực nghiệm xác định tần số dao động riêng của kết cấu ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong công tác kiểm định và giám sát trạng thái kỹ thuật của công trình. Việc xác định được chính xác tần số dao động riêng của kết cấu tại thời điểm khảo sát và so sánh với tần số dao động riêng của kết cấu ở trạng thái “0” có thể chẩn đoán sơ bộ tình trạng sức khỏe của kết cấu.

Tác giả: ThS. LƯƠNG VĂN AN
             Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải
             ThS. VŨ QUANG TRUNG
             Trường Đại học Giao thông vận tải

Image705594

Thiết bị đo dao động VM5123/6 và bố trí thiết bị thí nghiệm

Tần số dao động riêng là một đặc trưng động lực học quan trọng của kết cấu công trình. Các kết cấu công trình càng trở nên phức tạp với nhiều loại vật liệu khác nhau làm cho cơ chế dao động của nó cũng phức tạp và khó xác định. Sự suy giảm các thông số động lực học của kết cấu trong đó có tần số dao động riêng là hệ quả tất yếu của sự suy giảm độ cứng của kết cấu. Nó có thể bị thay đổi trong quá trình làm việc của kết cấu, do đó để xác định tần số dao động riêng của kết cấu công trình theo đúng thực tế làm việc gặp nhiều khó khăn, thường được xác định theo phương pháp thực nghiệm. Vì vậy, việc xác định được chính xác tần số dao động riêng của kết cấu tại thời điểm khảo sát và so sánh với tần số dao động riêng của kết cấu ở trạng thái “0” có thể chẩn đoán sơ bộ tình trạng sức khỏe của kết cấu. Bài báo trình bày cách xác định tần số dao động riêng của kết cấu dầm giản đơn bằng phương pháp lý thuyết và thực nghiệm.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận