Tăng cao cường độ cấp phối đá dăm gia cố xi măng nhờ bảo dưỡng

Tác giả: nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Khoa học - Công nghệ 04/04/2020 08:12

Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ nén, cường độ ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng tăng nhiều tùy thuộc phương pháp bảo dưỡng.

Kết quả thí nghiệm xác định cường độ nén và cường độ ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CPĐD GCXM) 4% theo ba phương pháp bảo dưỡng khác nhau, gồm: (1) 7 ngày đầu tiên trong ẩm, 7 ngày tiếp theo trong không khí; (2) 14 ngày trong ẩm; (3) 7 ngày đầu tiên trong ẩm, 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các đặc trưng cường độ của CPĐD GCXM phụ thuộc vào các phương pháp bảo dưỡng. Đối với phương pháp bảo dưỡng 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo trong không khí, cường độ ép chẻ và cường độ nén của CPĐD GCXM cao hơn khoảng 1,23 và 1,25 lần so với phương pháp bảo dưỡng 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước. Đối với phương pháp bảo dưỡng 14 ngày ẩm, cường độ ép chẻ và cường độ nén của CPĐD GCXM cao hơn khoảng 1,05 và 1,06 lần so với phương pháp bảo dưỡng 7 ngày đầu trong ẩm và 7 ngày tiếp theo ngâm trong nước.

Phát hiện quan trọng này được các nhà khoa học Ts. Hồ Văn Quân, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật- ĐH Đà Nẵng và Ks. Mai Văn Thắng cùng PGs. Ts Nguyễn Thanh Sang, thuộc trường ĐH Giao thông Vận tải dày công nghiên cứu.

Nội dung bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận