Nghiên cứu một số yếu tố ảnh đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng khi nung trong lò ở nhiệt độ cao

12/07/2019 07:02

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén...

 

ThS. NGUYỄN KHÁNH ĐỨC

Trường Đại học Giao thông vận tải

11
22
33
44
55
 
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
Ý kiến của bạn

Bình luận