Đánh giá hiệu quả sử dụng bê tông nhựa tái chế nguội tại chỗ bằng xi măng và nhũ tương trong xây dựng đường ô tô

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 18/12/2019 04:48

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm trong phòng của bê tông nhựa (BTN) nguội tại chỗ bằng xi măng và nhũ tương nhựa đường...

 

TS. LÊ VĂN PHÚC 

Trường Đại học Giao thông vận tải

KS. ĐỖ THANH TRIỀU 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

ThS. NGUYỄN BÁ NGỌC THẢO 

Trường Đại học Lạc Hồng

1a
2a
3a
4a
5a
6a

 

7a
8a
9a
9a

 

10a
Ý kiến của bạn

Bình luận