Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

30/11/2016 14:37

Thời gian qua, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

1_RIQO

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường, trong đó một số học sinh đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng, được quay video và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, ngày 28/11/2016, Sở GD&ĐT đã có văn bản 2012/SGDĐT-CTTT đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác quản lý học sinh; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc "nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội";

Phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để để nhà trường và gia đình có biện pháp xử lý kịp thời.

Các đơn vị, trường học phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường; có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức đánh nhau ở trong và ngoài trường học;

Đề xuất với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực cống trường học.

Tăng cường các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cho học sinh; chú trọng công tác giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Các đơn vị, trường học phối hợp với Công an địa phương tổ chức ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục theo Thông báo số 1591/TB-SGDĐT ngày 239/2016 về kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục giai đoạn 2011-2015.

Ý kiến của bạn

Bình luận