Bộ GTVT tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC

Bộ GTVT tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 3059/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).