Tạo môi trường pháp lý cho ứng dụng KHCN đảm bảo ATGT

Tạo môi trường pháp lý cho ứng dụng KHCN đảm bảo ATGT

Tạp chí GTVT đã có cuộc trao đổi với ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia về những yếu tố cần được chú trọng, nhất là vai trò của KHCN trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT để có thể duy trì thành quả của cả một thập kỷ vừa qua và đạt thêm những tiến bộ vượt bậc hơn trong giai đoạn mới.

An toàn giao thông