Tập đoàn Daimler đổi tên thành Mercedes-Benz Group

Tập đoàn Daimler đổi tên thành Mercedes-Benz Group

Tập đoàn chủ quản của thương hiệu Mercedes-Benz đã chính thức sử dụng “tên con” để thay thế cho “tên mẹ” từ ngày 1/2/2022.

Văn hóa