Volkswagen Việt Nam đưa vào vận hành đại lý theo tiêu chuẩn toàn cầu

Volkswagen Việt Nam đưa vào vận hành đại lý theo tiêu chuẩn toàn cầu

Volkswagen Hoàng Gia- chi nhánh An Phú, showroom đầu tiên xây dựng theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu toàn cầu mới của Tập đoàn xe Đức vừa ra mắt Việt Nam.

Văn hóa