Việt Nam là quốc gia có ít tàu bị lưu giữ ở nước ngoài

Việt Nam là quốc gia có ít tàu bị lưu giữ ở nước ngoài

Năm 2019 Việt Nam có 39 tàu biển bị lưu giữ ở các cảng nước ngoài và được xem là quốc gia có ít tàu bị lưu giữ ở nước ngoài.

Giao thông 24h