Thành Đoàn Hạ Long: Nhiều mô hình hiệu quả trong tuyên truyền ATGT

Thành Đoàn Hạ Long: Nhiều mô hình hiệu quả trong tuyên truyền ATGT

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), thời gian qua Thành Đoàn Hạ Long đã chủ động triển khai nhiều mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ĐVTN và các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông.