Thành lập mới Ban Quản lý dự án Long Thành

Tác giả: Trường Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 05/04/2022 12:05

Ban QLDA Long Thành được thành lập để tổ chức triển khai dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng CHK Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

 

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa có quyết định thành lập mới Ban Quản lý cho 2 dự án Long Thành và ATCC/HCM.

Ban QLDA Long Thành được thành lập để tổ chức triển khai thực hiện dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án đầu tư xây dựng CHK Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án ATCC/HCM (Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh) được thành lập để tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh”.

Việc kiện toàn các Ban QLDA được đánh giá là một trong số các giải pháp cần thiết, nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện dự án. Qua đó, Tổng công ty muốn tận dụng tối đa nguồn nhân lực, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư phát triển và chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư đặc biệt là các dự án trọng điểm của công ty thuộc dự án trọng điểm quốc gia như: dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án đầu tư xây dựng CHK Quốc tế Long Thanh giai đoạn 1 và dự án “Đầu tư xây dựng “Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh”.

Cơ cấu tổ chức của các Ban QLDA tại thời điểm thành lập, gồm: 1 Trưởng Ban, 2 Phó Trưởng Ban và 4 bộ phận chuyên môn trực thuộc gồm: Bộ phận Kế hoạch, tổng hợp; Bộ phận Xây dựng; Bộ phận Kỹ thuật (bao gồm cả giám sát hiện trường) và Bộ phận Tài chính.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành có thể thay đổi phù hợp với tình hình thực tế khi các Ban QLDA đi vào hoạt động. Nhân sự thuộc 2 Ban QLDA mới sẽ được điều động về từ Ban QLDA chuyên ngành Quản lý bay và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty.

Theo quyết định thành lập, hai Ban QLDA mới thành lập sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các công việc của hai dự án liên quan do Ban QLDA chuyên ngành Quản lý bay đang thực hiện, đảm bảo tính kế thừa, không làm gián đoạn và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Được biết, dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án đầu tư xây dựng CHK Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 3.435 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh” – dự án nhóm B có tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng.

Hai dự án này hiện đang do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận