Dự án kênh đào Funan Techo Campuchia tác động tiêu cực đến đời sống và hệ sinh thái ĐBSCL

Dự án kênh đào Funan Techo Campuchia tác động tiêu cực đến đời sống và hệ sinh thái ĐBSCL

Các đại biểu và chuyên gia cho rằng, Dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia sẽ tác động tiêu cực đến các hoạt động sinh kế, sản xuất của người dân địa phương và các hệ sinh thái tự nhiên.

Xã hội
Xác định loại phương tiện được giảm giá qua Trạm BOT, QL91

Xác định loại phương tiện được giảm giá qua Trạm BOT, QL91

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND tỉnh An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án rà soát, lập danh sách các phương tiện đề nghị giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua Trạm T2 QL91.

Giao thông 24h