Thanh tra Ngành GTVT nêu gương sáng chấp hành pháp luật ATGT

Tác giả: Thu Hà

saosaosaosaosao
25/11/2020 14:04

Chánh thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng vừa ký văn bản gửi thủ trưởng đơn vị chủ quản và lực lượng Thanh tra giao thông toàn quốc đề nghị tăng cường tổ chức và thực hiện việc chấp hành các quy định pháp luật về ATGT, xây dựng đội ngũ thanh tra Ngành GTVT trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.

1018145351891689923429095513101823092719616n-1-159
Lực lượng Thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ

Công văn nêu, để Thanh tra Ngành GTVT chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật giao thông đường bộ nói riêng của lực lượng Thanh tra Ngành GTVT, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức, thanh tra viên gương mẫu thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự ATGT khi tham gia giao thông; Xây dựng văn hóa giao thông trong lực lượng Thanh tra Ngành GTVT.

Nghiên cứu đưa tiêu chí chấp hành quy định pháp luật về ATGT là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của tổ chức, cá nhân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, công chức, ý thức chấp hành pháp luật, nghiêm túc, gương mẫu phấn đấu, rèn luyện theo năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, thanh tra viên ngành Thanh tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận