Thanh tra Ngành GTVT nêu gương sáng chấp hành pháp luật ATGT

Thanh tra Ngành GTVT nêu gương sáng chấp hành pháp luật ATGT

Chánh thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng vừa ký văn bản gửi thủ trưởng đơn vị chủ quản và lực lượng Thanh tra giao thông toàn quốc đề nghị tăng cường tổ chức và thực hiện việc chấp hành các quy định pháp luật về ATGT, xây dựng đội ngũ thanh tra Ngành GTVT trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với thanh tra ngành Giao thông vận tải

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với thanh tra ngành Giao thông vận tải

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.